Hình ảnh lễ khai mạc và vòng loại quốc gia cuộc thi MOSWC 2013 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam