Hoạt động năm 2012 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

MOS Support

IIG Việt Nam

NHÀ TÀI TRỢ

Đang cập nhật

ĐỒNG HÀNH

Đang cập nhật

Báo Chí

Đang cập nhật

Đang cập nhật

admin

Thí sinh đoạt giải cuộc thi MOWC 2012

Trần Đình Vĩ

Word 2010 (Vô Địch Thế giới 2012)

Trần Vương Quốc Anh

Excel 2010

Hình ảnh MOWC 2012

 

Video clip MOWC 2012

 

 

 

 Best running shoes for flat feet website: http://bestrunningshoesforflatfeets.com