Hoạt động năm 2010 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

MOS Support

IIG Việt Nam

NHÀ TÀI TRỢ

Đang cập nhật

ĐỒNG HÀNH

Đang cập nhật

Báo Chí

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Thí sinh đoạt giải năm 2010

Nguyễn Trần Duy Phương - Word 2003
Lê Nguyễn Ánh Dương - excel 2003

Hình ảnh MOWC 2010

Video clip MOWC 2010

Báo cáo tổng kết