Submission #10 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

Thông tin
Submitted by Anonymous
Tuesday, March 13, 2012 - 20:15
123.16.207.106
Nguyễn Ngọc Hồng Cương
play.boy_s2@yahoo.com
80 minh khai ngõ 185 , ngõ hòa bình 7 , Q.HBT
Em là Nguyễn Ngọc Hồng Cương, H/s trường quốc tế Singapore Hà nội . Năm nay em 14 tuổi ...
Em có vài thắc mắc mới giải là nó chưa phổ biến và chưa được thông tin gì của giải tại trường ...
Em rất mong được tham gia giải nhưng em có thắc mắc là cần những gì để tham gia và đăng ký ở đâu để tham gia giải ... Còn 1 câu hỏi nữa là nếu thi bài word thì phải làm cái gì ? những gì ?