Submission #11 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

Thông tin
Submitted by Anonymous
Thursday, March 29, 2012 - 19:36
113.170.231.37
Nguyễn Đức Tài
ntvn94@gmail.com
BTC cho em hỏi. Em đăng học trường THPT Châu Thành, thuộc thị xã Bà Rịa. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trường em không có thông báo về cuộc thi, em chỉ biết cuộc thi nhờ mạng, xem như em là thí sinh tự do. Mà theo quy định của BTC thì thí sinh tự do sẽ tự đi đến gặp BTC cuộc thi để đăng kí thí. Nhưng BTC ngoài phía Bắc, em ở phía Nam. Vậy em muốn thi thì phải làm như thế nào? Xin cám ơn BTC!