Submission #14 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

Thông tin
Submitted by Anonymous
Tuesday, April 10, 2012 - 20:31
183.80.66.239
Huỳnh Thanh Tuấn
Httuan952@gmail.com
Theo thể lệ dự thi của cuộc thi MOS thì đối tượng dự thi bao gồm: Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung học phổ thông và trung học cơ sở tại Việt Nam. Nhưng tôi muốn biết tại sao Ban tổ chức lại quy định chỉ dành cho đối tượng có độ tuổi từ 13-22 tuổi (chỉ tính đến ngày 15/06)?. Tôi lại nghĩ rằng nếu là học sinh và sinh viên các trường theo quy định thì không cần phân biệt độ tuổi làm gì ? Tôi chỉ xin có ý kiến vậy thôi, mong Ban tổ chức giải đáp giúp tôi ? Tôi xin chân thành cảm ơn !