Submission #16 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

Thông tin
Submitted by Anonymous
Monday, May 21, 2012 - 15:37
113.172.236.237
Nguyễn Tuấn Danh
nguyentuandanh@vnn.vn
100 PVT F10 GV HCMC.
Mình có tham dự MOWC cách đây 2 tháng và được 749 điểm. Vậy mình có nhận được bằng do Microsoft cấp không? Nếu có thì liên hệ nơi nào để nhận? Xin cảm ơn.