Submission #17 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

Thông tin
Submitted by Anonymous
Wednesday, May 23, 2012 - 22:44
115.77.192.60
hihi
haha@yahoo.com
BTC nên nhận lỗi vụ việc sai chÍnh tả hôm vinh danh và trao giải Microsoft Office Champion 2012 tại ĐH Ngân hàng TPHCM, vì hồm ấy ngoài việc sai backdrop, còn phiên dịch và chương trình quá tệ. Hiện nay trên facebook phê bình vụ này lan tràn. Nếu sửa chửa bằng phototshop không thôi mà ko nhận khuyết điểm, SV sẽ coi thường IIG