Submission #18 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

Thông tin
Submitted by Anonymous
Tuesday, May 29, 2012 - 00:04
14.161.4.201
NGUYỄN VÕ LÃM NGHI
hoahongtrang_0122@yahoo.com.vn
HỒ CHÍ MINH
EM MUỐN BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ TIN HOC MOS. EM CÓ VÀI THẮC MẮC, XIN ANH CHỊ VUI LÒNG GIẢI ĐÁP GIÚP EM NHA!
1. BẰNG TIN HỌC MOS CÓ THỜI HẠN KÉO DÀI TRONG BAO LÂU?
2. HỌC BẰNG A VÀ B THÌ MỚI HỌC MOS HAY SAO Ạ?
3. BÀI THI MOS KÉO DÀI TRONG BAO LÂU VÀ BAO GỒM NHỮNG PHẦN NÀO VẬY? ANH/ CHỊ NẾU CÓ THỂ THÌ GỬI CHO EM 1 BÀI THI MOS GẦN ĐÂY NHẤT NHA, ĐỂ EM BIẾT CẤU TRÚC ĐỀ THI NHƯ THẾ NÀO.
4.NẾU MUỐN THI MOS THÌ SẼ THI Ở ĐÂU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH? VÀ LỆ PHÍ THI LÀ BAO NHIÊU?
5. EM MUỐN HỌC MOS THÌ SẼ HỌC Ở ĐÂU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH?
6. HIỆN EM ĐANG CÓ BẰNG A VÀ CHUẨN BỊ HỌC BẰNG B, NẾU EM MUỐN HỌC MOS LUÔN THÌ ĐƯỢC KHÔNG? NẾU ĐƯỢC THÌ EM SẼ HỌC Ở ĐÂU VÀ VỚI HỌC PHÍ LÀ BAO NHIÊU CHO 1 KHÓA HỌC?
7. 1 KHÓA HỌC MOS CÓ THỜI GIAN BAO LÂU VÀ HỌC PHÍ LÀ BAO NHIÊU?
CÂU HỎI HƠI NHIỀU, XIN CÁC ANH CHỊ THÔNG CẢM VÀ TRẢ LỜI GIÚP EM NHA!
CÁM ƠN CÁC ANH/ CHỊ NHIỀU!