Submission #20 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

Thông tin
Submitted by Anonymous
Saturday, June 30, 2012 - 22:46
180.93.143.218
Lê Trọng Hữu
tommyjason91@gmail.com
466 An Dương Vương, P.10, Q.6
Cho hỏi: cơ cấu giải thưởng được đưa trên web là có thật không? Tại sao tôi không nhận được như cơ cấu giải thưởng đưa ra! Có phải là chỉ để thông tin giả không?