Submission #21 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

Thông tin
Submitted by Anonymous
Tuesday, July 17, 2012 - 12:53
113.170.25.156
Le Dinh Phu Cuong
ledinhphucuong.dalat@gmail.com
Kính chào quý công ty. saigon@iigvietnam.com

Tôi tên Lê Đinh Phú Cường, giảng viên CNTT
Chuyên ngành mạng và viễn thông

Nay tôi viết thư này kính quý công ty xin giải đáp và giúp đỡ:

Trong trường hợp tôi có trung tâm đào tào tin học và ngoại ngữ trực thuộc trường đại hoc
Nếu tôi muốn làm chi nhánh đào tạo tin học văn phòng quốc tế (MOS, IC3)hoặc tham gia thi.
Tôi thực hiện các giai đoạn cần giải quyết như thế nào với công ty.

Trân thành cám ơn./.