Submission #23 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

Thông tin
Submitted by Anonymous
Wednesday, July 18, 2012 - 22:18
113.165.174.58
Nguyễn Quang Phú
nguyenquangphu81@gmail.com
Đăng kí ngay để được tham gia chương trình đào tạo tin học theo chuẩn MOS miễn phí dành cho doanh nghiệp và các trường
Cách thức đăng kí và tham gia???