Submission #24 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

Thông tin
Submitted by Anonymous
Friday, August 24, 2012 - 15:12
113.162.134.41
Lê Minh Thắng
thangthqb@yahoo.com
Khoa Toán Tin- Trường ĐH Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình
Kính gui Ban tổ chức cuộc thi
Trường Đại Học Quảng Bình Xin Đăng ký cho 09 sinh viên dự thi Microsoft office World Champion 2013
Kính mong Ban tổ chức giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi. xin cam ơn

Lê Minh Thắng
Khoa Toán Tin- Trường ĐH Quảng Bình
Email:thangthqb@yahoo.com
ĐT: 0912416448