Submission #26 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

Thông tin
Submitted by Anonymous
Wednesday, September 26, 2012 - 09:17
113.169.92.206
Phan Trường Giang
ptgiang@thptc-ndchieu.co.cc
Xin ban tổ chức cho biết có mẫu về xác nhận tham dự cuộc thi hay không?
Nếu có tìm ở đâu
Và hình thức ôn luyện đội tuyển Trường cho các em tham gia kỳ thi