Submission #32 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

Thông tin
Submitted by Anonymous
Tuesday, January 8, 2013 - 08:36
203.210.197.140
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
minhnguyet1711@gmail.com
Trường Đại học y Khoa Vinh
Kính chào ban tổ chức cuộc thi!
Tôi là Giảng viên phụ trách môn Tin học của trường ĐH Y Khoa Vinh. Chúng tôi đã nhận được thông báo từ phía công ty và muốn đăng ký tham dự cuộc thi và có mấy vấn đề còn băn khoăn:
- Mẫu đăng ký tham dự vủa trường
- Cách chon đội tuyển của trường
- Cách ôn luyện cho SV.
Rất mong nhận được hồi âm sớm của quý công ty.
Xin trân trọng cảm ơn!