Submission #39 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

Thông tin
Submitted by Anonymous
Sunday, March 24, 2013 - 01:32
183.81.40.24
Dương Đình Vương
binhminhxanhmv@gmail.com
Thiệu Toán - Thiệu Hóa - Thanh Hóa
em muốn hỏi về việc đăng ký thi tự do như thế nào ạ?

và khi nào thi có tổ chức lần thi kế tiếp, để em còn sắp xếp thời gian tham dự, vì em đang là sinh viên ạ.
em mong có thư trả lời sớm từ ban tổ chức!
em cảm ơn!