Submission #46 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

Thông tin
Submitted by Anonymous
Thursday, April 25, 2013 - 23:03
123.24.156.23
Phan Minh Anh
magic136.thv@gmail.com
Tôi muốn hỏi thêm chi tiết về khóa đào tạo Mos. hiện khóa đào tạo đã tổ chức chưa, lịch học và học phí chi tiết như thế nào, tôi có thể liên hệ với ai để đăng ký. tôi xin cảm ơn!!!