Submission #49 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

Thông tin
Submitted by Anonymous
Saturday, May 25, 2013 - 08:36
118.69.70.15
Trần Phan Nhật Ánh
anhsheva@yahoo.com
Tôi muốn đăng ký khóa học MOS. Vui lòng báo học phí, thời gian và địa điểm học. Ngoài ra, có chương trình ưu đãi nào không? Cảm ơn