Submission #50 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

Thông tin
Submitted by Anonymous
Sunday, May 26, 2013 - 11:07
203.205.14.36
Trần Phan Nhật Ánh
anhsheva@yahoo.com
Tôi muốn đăng ký khóa học MOS. Vui lòng báo học phí, thời gian và địa điểm học. Ngoài ra, có chương trình ưu đãi nào không? Cảm ơn