Submission #51 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

Thông tin
Submitted by Anonymous
Friday, May 31, 2013 - 16:20
203.113.164.194
Nguyễn Thanh Hải
nguyenthanhhai.k18@gmail.com.vn
Tôi muốn tham khảo các dạng đề thi MOS có được không và lấy ở đâu?